Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 25. oktobris - Strasbūra

7.1. Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
CRE

— Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas:

Siegfried Mureşan (referents) ierosināja šādus tehniskus grozījumus atbilstoši balsojumam BUDG komitejā:

09 04 77 05. pozīcija – grozījums Nr. 1735: galīgais maksājumu apmērs koriģēts uz EUR 1 250 000;
24 01 07. pozīcija – grozījums Nr. 1838: galīgās summas, ieskaitot 10 % rezervi, noteiktas budžeta projektā paredzētajā apmērā.
Parlaments apstiprināja šīs izmaiņas.

Pēc balsošanas:

Märt Kivine (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) pieņēma zināšanai atšķirības starp Parlamenta un Padomes nostāju un pauda piekrišanu Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika