Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg

7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 - alle afdelingen (stemming)
CRE

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming heeft

Siegfried Mureşan (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld, overeenkomstig de stemming in de Commissie BUDG:

Lijn 09 04 77 05 - Amendement 1735: het definitieve bedrag aan betalingskredieten zal worden aangepast tot 1 250 000 EUR;
Lijn 24 01 07 - Amendement 1838: de totale definitieve bedragen, met inbegrip van de reserve van 10 %, zullen overeenstemmen met de bedragen uit de ontwerpbegroting.
Het Parlement heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze wijzigingen
.

Na de stemming heeft

Märt Kivine (fungerend voorzitter van de Raad) kennis genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, alinea c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Juridische mededeling - Privacybeleid