Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg

7.1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (vot)
CRE

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunea III din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 în ceea ce privește Comisia;

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi a Comunităților Europene, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, pentru a fi adoptate, proiectele de amendamente trebuie să reunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în „Texte adoptate”.)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții

Înaintea votării:

Siegfried Mureşan (raportor) a propus următoarele modificări tehnice, în conformitate cu votul din Comisia BUDG:

Linia 09 04 77 05 – Amendamentul 1735: nivelul final al plăților va fi ajustat la 1 250 000 EUR;
Linia 24 01 07 - Amendamentul 1838: sumele totale finale, inclusiv rezerva de 10 %, vor fi la nivel de proiect de buget.
Parlamentul a aprobat aceste modificări
.

După votare:

Märt Kivine (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și a Consiliului și și-a dat acordul cu privire la convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate