Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg

7.1. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
CRE

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelka III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kar zadeva Komisijo;

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelkov I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kar zadeva Evropski parlament, Svet, Sodišče, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuha človekovih pravic, evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

V skladu z določbami pogodb je za sprejetje osnutkov dopolnitev potrebna večina vseh poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejete dopolnitve je mogoče najti v prilogi pod naslovom "Sprejeta besedila".)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govori

Pred glasovanjem:

Siegfried Mureşan (poročevalec) je v skladu z glasovanjem v odboru BUDG predlagal naslednji tehnični spremembi:

vrstica 09 04 77 05 – dopolnitev 1735: končna raven plačil bo prilagojena na 1 250 000 EUR;
vrstica 24 01 07 – dopolnitev 1838: končni skupni zneski, vključno z 10-odstotno rezervo, bodo na ravni predloga proračuna.
Parlement je te spremembe odobril.

Po glasovanju:

Märt Kivine (predsedujoči Svetu) se je seznanil z razlikami v stališčih Parlamenta in Sveta ter se strinjal, da se v skladu s členom 314(4)( c) Pgodbe o delovanju Evropske unije skliče spravni odbor.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov