Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2044(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0408)

Παρεμβάσεις

Η Liadh Ní Riada υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 17, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου