Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0106(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0057/2017

Indgivne tekster :

A8-0057/2017

Forhandlinger :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0411

Protokol
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg

7.5. Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser ***I (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Talere: Tanja Fajon for S&D-Gruppen, efter afstemningen om forslaget om forkastelse af Kommissionens forslag for, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden afstemningen om den foreløbige aftale, og Agustín Díaz de Mera García Consuegra (ordfører), der talte imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (291 for, 330 imod, 41 hverken/eller).

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0411)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik