Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0106(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0057/2017

Esitatud tekstid :

A8-0057/2017

Arutelud :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0411

Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

7.5. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks ***I (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

Sõna võtsid Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes pärast komisjoni ettepaneku tagasilükkamise ettepaneku hääletust taotles vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletust, ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (291 poolt, 330 vastu, erapooletuid 41).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0411)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika