Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0106(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2017

Ingivna texter :

A8-0057/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0411

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

7.5. Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, efter omröstningen om förslaget till förkastande av kommissionens förslag, för att begära, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (föredragande), som talade mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (291 röster för, 330 röster emot, 41 nedlagda röster).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0411)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy