Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Siegfried Mureşan και Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Ελευθέριος Συναδινός, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Νότης Μαριάς, Momchil Nekov, John Howarth και Stanislav Polčák

Έκθεση Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski και Momchil Nekov

Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Ελευθέριος Συναδινός, Tonino Picula, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák

Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák

Έκθεση Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria και Igor Šoltes.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου