Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Minutes
Wednesday, 25 October 2017 - Strasbourg

8. Explanations of vote

Written explanations of vote:

Written explanations of vote within the meaning of Rule 183 appear on the Members’ pages on Parliament’s website.

Oral explanations of vote:

Report: Siegfried Mureşan and Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth and Stanislav Polčák

Report: Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski and Momchil Nekov

Report: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias and Stanislav Polčák

Report: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias and Stanislav Polčák

Report: Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria and Igor Šoltes.

Legal notice - Privacy policy