Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Siegfried Mureşan și Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth și Stanislav Polčák

Raport Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski și Momchil Nekov

Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias și Stanislav Polčák

Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Stanislav Polčák

Raport Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria și Igor Šoltes.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate