Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.02.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου