Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

12. Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas (temaatiline arutelu)
CRE

Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas (2017/2898(RSP))

Sõna võttis Matteo Salvini, et juhatada sisse fraktsiooni ENF pakutud arutelu.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Edouard Ferrand arutelu läbiviimise teemal (istungi juhataja andis selgitusi), Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers ja Elly Schlein.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võtsid Matti Maasikas ja Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika