Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

12. Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (2017/2898(RSP))

Matteo Salvini käytti puheenvuoron alustaakseen ENF-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers ja Elly Schlein.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: Matti Maasikas ja Valdis Dombrovskis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö