Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg

12. De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (actualiteitendebat)
CRE

De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (2017/2898(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Matteo Salvini om het door de ENF-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Edouard Ferrand, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers en Elly Schlein.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas en Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid