Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2114(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0310/2017

Ingediende teksten :

A8-0310/2017

Debatten :

PV 25/10/2017 - 13
CRE 25/10/2017 - 13

Stemmingen :

PV 26/10/2017 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0418

Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg

13. Het economisch beleid van de eurozone (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het economisch beleid van de eurozone [2017/2114(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Yana Toom (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Gunnar Hökmark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 26.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid