Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2017

Ingivna texter :

A8-0310/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 13
CRE 25/10/2017 - 13

Omröstningar :

PV 26/10/2017 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0418

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

13. Den ekonomiska politiken i euroområdet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet [2017/2114(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Yana Toom (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Valdis Dombrovskis och Gunnar Hökmark.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 26.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy