Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0226(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0387/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Afstemninger :

PV 26/10/2017 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0415

Protokol
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg

14. Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering ***I - Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0387/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang og Othmar Karas forelagde betænkningerne.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Indlæg af Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod og Miguel Viegas.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Valdis Dombrovskis, Paul Tang og Othmar Karas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 26.10.2017 og punkt 10.4 i protokollen af 26.10.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik