Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0226(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0387/2016

Arutelud :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Hääletused :

PV 26/10/2017 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0415

Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

14. Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0387/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang ja Othmar Karas tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võttis Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod ja Miguel Viegas.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Paul Tang ja Othmar Karas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2017 protokollipunkt 10.3 ja 26.10.2017 protokollipunkt 10.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika