Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0226(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0387/2016

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Äänestykset :

PV 26/10/2017 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0415

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

14. Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0387/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang ja Othmar Karas esittelivät mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod ja Miguel Viegas.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Paul Tang ja Othmar Karas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö