Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0226(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0387/2016

Debaty :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Głosowanie :

PV 26/10/2017 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0415

Protokół
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg

14. Ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji ***I - Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE i rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0387/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang i Othmar Karas przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod i Miguel Viegas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Paul Tang i Othmar Karas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 26.10.2017 i pkt 10.4 protokołu z dnia 26.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności