Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0226(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0387/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Voturi :

PV 26/10/2017 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0415

Proces-verbal
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg

14. Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată ***I - Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0387/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang și Othmar Karas și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

A intervenit Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod și Miguel Viegas.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Paul Tang și Othmar Karas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 26.10.2017 și punctul 10.4 al PV din 26.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate