Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0387/2016

Debatter :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Omröstningar :

PV 26/10/2017 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0415

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

14. En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I - Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0387/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang och Othmar Karas redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Jonás Fernández för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis, Paul Tang och Othmar Karas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 26.10.2017 och punkt 10.4 i protokollet av den 26.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy