Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2192(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2017

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Äänestykset :

PV 26/10/2017 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0419

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

15. Neuvotteluvaltuutus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin - Neuvotteluvaltuutus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin [2017/2192(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin [2017/2193(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijän sijainen) esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Momchil Nekov (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), James Nicholson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira ja Eric Andrieu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Christofer Fjellner (esittelijän sijainen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.8 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö