Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2192(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0311/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 26/10/2017 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0419

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

15. Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s handelsförhandlingar med Australien [2017/2192(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Betänkande om rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland [2017/2193(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandena.

Talare: Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), James Nicholson (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström och Christofer Fjellner (som ersatte föredraganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 26.10.2017 och punkt 10.9 i protokollet av den 26.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy