Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2900(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000075/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

16. Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2017) – Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ja Daniel Dalton komissiolle: Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (2017/2900(RSP))(B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta ja Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö