Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2900(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000075/2017

Pateikti tekstai :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debatai :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d. - Strasbūras

16. Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2017), kurį pateikė Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ir Daniel Dalton, Komisijai: Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu ir Isabella De Monte S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika