Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000075/2017

Ingivna texter :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debatter :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

16. Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2017) från Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan och Daniel Dalton, till kommissionen: Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, och Isabella De Monte för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy