Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I – Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (rozprava)
 4.Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Hlasování
  
7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.3.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
7.4.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům ***I (hlasování)
  
7.5.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I (hlasování)
  
7.6.Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (hlasování)
  
7.7.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří (rozprava na aktuální téma)
 13.Hospodářská politika eurozóny (rozprava)
 14.Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ***I – Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (rozprava)
 15.Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií – Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (rozprava)
 16.Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (rozprava)
 19.Předložení dokumentů
 20.Převody prostředků
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (169 kb) Prezenční listina (61 kb) Výsledky hlasování (306 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3608 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (70 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (183 kb) 
 
Zápis (253 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (1145 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3253 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí