Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser ***I - Ændring af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet ***I (forhandling)
 4.Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 2018 - alle sektioner (afstemning)
  
7.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (afstemning)
  
7.3.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
7.4.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ***I (afstemning)
  
7.5.Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser ***I (afstemning)
  
7.6.Ændring af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet ***I (afstemning)
  
7.7.Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskesmugling i Middelhavsområdet (debat om et aktuelt spørgsmål)
 13.Den økonomiske politik i euroområdet (forhandling)
 14.Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering ***I - Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (forhandling)
 15.Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien - Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand (forhandling)
 16.Neutrale flyreservationssystemer og begrænsning af adgangen til flyveinformation (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Reaktionsmekanismer mod skovbrandene i Nordspanien og Portugal (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Bevillingsoverførsler
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (156 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (305 kb) Afstemning ved navneopråb (3608 kb) 
 
Protokol (77 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (71 kb) Afstemning ved navneopråb (178 kb) 
 
Protokol (255 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (1130 kb) Afstemning ved navneopråb (3101 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik