Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 3.Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks ***I - Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas ***I (arutelu)
 4.Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  
7.2.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  
7.3.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
7.4.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)
  
7.5.Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks ***I (hääletus)
  
7.6.Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas ***I (hääletus)
  
7.7.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas (temaatiline arutelu)
 13.Euroala majanduspoliitika (arutelu)
 14.Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded ***I (arutelu)
 15.Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga - Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga (arutelu)
 16.Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (308 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3608 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (62 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (213 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (1243 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3079 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika