Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I - Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (debat)
 4.De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 - alle afdelingen (stemming)
  
7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (stemming)
  
7.3.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  
7.4.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia ***I (stemming)
  
7.5.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I (stemming)
  
7.6.Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (stemming)
  
7.7.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (actualiteitendebat)
 13.Het economisch beleid van de eurozone (debat)
 14.Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I - Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I (debat)
 15.Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië - Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland (debat)
 16.Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (159 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (306 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3608 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (69 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (178 kb) 
 
Notulen (259 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (1125 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3183 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid