Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 3.Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE ***I - Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu ***I (debata)
 4.Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  7.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.3.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  7.4.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów ***I (głosowanie)
  7.5.Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE ***I (głosowanie)
  7.6.Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu ***I (głosowanie)
  7.7.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji i przemytowi ludzi w regionie Morza Śródziemnego (debata na aktualny temat)
 13.Polityka gospodarcza w strefie euro (debata)
 14.Ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji ***I - Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I (debata)
 15.Mandat negocjacyjny do negocjacji handlowych z Australią - Mandat negocjacyjny do negocjacji handlowych z Nową Zelandią (debata)
 16.Neutralność systemów rezerwacji lotniczych i ograniczenie dostępu do informacji o lotach (debata)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Mechanizmy reagowania na pożary lasów w północnej Hiszpanii i w Portugalii (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcie środków
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (157 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (306 kb) Głosowanie imienne (3608 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (69 kb) Głosowanie imienne (339 kb) 
 
Protokół (259 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (1134 kb) Głosowanie imienne (3320 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności