Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 3.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I - Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (razprava)
 4.Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  7.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
  7.2.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
  7.3.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  7.4.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem ***I (glasovanje)
  7.5.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I (glasovanje)
  7.6.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (glasovanje)
  7.7.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (tematska razprava)
 13.Ekonomske politike euroobmočja (razprava)
 14.Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ***I - Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I (razprava)
 15.Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo - Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (razprava)
 16.Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Mehanizmi za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (168 kb) Seznam navzočih (61 kb) Izidi glasovanja (305 kb) Poimensko glasovanje (3608 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (69 kb) Poimensko glasovanje (182 kb) 
 
Zapisnik (248 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (1118 kb) Poimensko glasovanje (3174 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov