Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg

3. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 23 oktober 2017

Claudio Bertoni (nr. 0882/2017); (*) (nr. 0883/2017); Hans Bosbach (nr. 0884/2017); Dirk Fischer (nr. 0885/2017); Laia del Barrio (nr. 0886/2017); (*) (nr. 0887/2017); (*) (nr. 0888/2017); Debora Greco (nr.0889/2017); Flavio Miccono (nr. 0890/2017); (*) (nr. 0891/2017); (*) (nr. 0892/2017); (*) (nr. 0893/2017); (*) (nr. 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (nr. 0895/2017); (*) (nr. 0896/2017); (*) (nr. 0897/2017); (*) (nr. 0898/2017); Jordi Royo Mata (nr. 0899/2017); Maria Massó Duxans (nr. 0900/2017); (*) (nr. 0901/2017); (*) (nr. 0902/2017); (*) (nr. 0903/2017); (*) (nr. 0904/2017); (*) (nr. 0905/2017); Patricia Graham (nr. 0906/2017); (*) (nr. 0907/2017); Clara Gutman (nr. 0908/2017); (*) (nr. 0909/2017); (*) (nr. 0910/2017); (*) (nr. 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (nr. 0912/2017); (*) (nr. 0913/2017); Christian Clemente (nr. 0914/2017); (*) (nr. 0915/2017); Marco Arietti (nr. 0916/2017); (*) (nr. 0917/2017); (*) (nr. 0918/2017); (*) (nr. 0919/2017); Pietro Varlese (nr. 0920/2017); (*) (nr. 0921/2017); Cristian Bereanu (nr. 0922/2017); (*) (nr. 0923/2017); Fadel Galal (nr. 0924/2017); Bruno Terriou (nr. 0925/2017); María Pilar Guillamón (nr. 0926/2017); (*) (nr. 0927/2017); Aurelio Rosini (nr. 0928/2017); Albert Cardona (nr. 0929/2017); (*) (nr. 0930/2017); Pietro Varlese (nr. 0931/2017); Pietro Varlese (nr. 0932/2017); (*) (nr. 0933/2017); (*) (nr. 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (nr. 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (nr. 0936/2017); (*) (nr. 0937/2017); Karine Bachelier (nr. 0938/2017); (*) (nr. 0939/2017); (*) (nr. 0940/2017); (*) (nr. 0941/2017); (*) (nr. 0942/2017); (*) (nr. 0943/2017); (*) (nr. 0944/2017); Maya Manolova (nr. 0945/2017); Domenico Sanino (nr. 0946/2017); Julia Baines (nr. 0947/2017); (*) (nr. 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (nr. 0949/2017); (*) (nr. 0950/2017); (*) (nr. 0951/2017); (*) (nr. 0952/2017); (*) (nr. 0953/2017); (*) (nr. 0954/2017); Wolfgang Gerber (nr. 0955/2017); (*) (nr. 0956/2017); Apostolos Pappas (nr. 0957/2017); Fotios Mandanas (nr. 0958/2017); Roderich Weissenfels (nr. 0959/2017); (*) (nr. 0960/2017); (*) (nr. 0961/2017); (*) (nr. 0962/2017); (*) (nr. 0963/2017).

(*) Vertrouwelijk

De Voorzitter heeft op 23 oktober 2017 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid