Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0226(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0387/2016

Ingediende teksten :

A8-0387/2016

Debatten :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Stemmingen :

PV 26/10/2017 - 10.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0415

Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg

10.3. Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0415)

Juridische mededeling - Privacybeleid