Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0003(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0324/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0324/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.5
CRE 26/10/2017 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10.5. • Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ («κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες») (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Εισηγήτρια: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία η Birgit Sippel και μετά την ψηφοφορία οι Marju Lauristin (εισηγήτρια) και Petri Sarvamaa.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου