Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid