Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург

15. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) – (COM(2017)0633))

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 27 октомври 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност