Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. října 2017 - Štrasburk

15. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržela níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) - (COM(2017)0633))
předáno příslušnému výboru PECH

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 27. října 2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí