Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. oktober 2017 - Strasbourg

15. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - (COM(2017)0633))
henvist til kor. udv. PECH

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 27. oktober 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik