Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 października 2017 r. - Strasburg

15. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD) - COM(2017)0633)
odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 27 października 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności