Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 26. oktober 2017 - Strasbourg

15. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasila, da je od Sveta prejela naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) – (COM(2017)0633))

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 27. oktobra 2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov