Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2867(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000074/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000074/2017 (B8-0603/2017)

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 14
PV 26/10/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση

Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000074/2017 των Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi και Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Ο Piernicola Pedicini αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου