Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2867(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000074/2017

Ingediende teksten :

O-000074/2017 (B8-0603/2017)

Debatten :

PV 23/10/2017 - 14
PV 26/10/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg

16. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat

Gecoördineerde inspanningen op EU-niveau om de vaccinatiegraad te verhogen

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000074/2017 van Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi en Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie, gericht tot de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Gecoördineerde inspanningen op EU-niveau om de vaccinatiegraad te verhogen (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Anna Záborská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki en Jozo Radoš.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid