Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. října 2017 - Štrasburk

17. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. října 2017)

výbor CONT

- Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2016 – boj proti podvodům (2017/2216(INI))

výbor CULT

- Modernizace vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor REGI

- Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (2017/2225(INI))
(stanovisko: CONT)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. října 2017)

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor CULT

- Modernizace vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL
(článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 216 odst. 8 jednacího řádu)

výbor PETI

- Zpráva o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016, čl. 216 odst. 7 jednacího řádu (2017/2222(INI))

Postoupení výborům

výbor FEMM

- Situace v Maďarsku (podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017) (2017/2131(INL))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT

výbor IMCO

- Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí