Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. oktober 2017 - Strasbourg

17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19 oktober 2017)

CONT

- Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (2017/2216(INI))

CULT

- Modernisering af uddannelser i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådg.udv.: FEMM, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (2017/2226(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

REGI

- Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (2017/2225(INI))
(rådg.udv.: CONT)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)


(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. oktober 2017)

ECON

- Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2018 (2017/2226(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

CULT

- Modernisering af den videregående uddannelse i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(rådg. udv.: FEMM, EMPL
(forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 8)

PETI

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016, forretningsordenens artikel 216, stk. 7. (2017/2222(INI))

Udvalgshenvisninger

FEMM

- Situationen i Ungarn (i henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017) (2017/2131(INL))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM, AFCO, CULT

IMCO

- Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik