Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 26. listopada 2017. - Strasbourg

17. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(nakon odluke Konferencije predsjednika od 19. listopada 2017.)

Odbor CONT

- Godišnje izvješće za 2016. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2017/2216(INI))

Odbor CULT

- Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(mišljenje: FEMM, EMPL) (članak 54. Poslovnika)

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2018. (2017/2226(INI))
(mišljenje: FEMM, ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)

Odbor REGI

- Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (2017/2225(INI))
(mišljenje: CONT)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2018. (2017/2226(INI))
(mišljenje: FEMM, ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19/10/2017)

Odbor CULT

- Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(mišljenje: FEMM, EMPL) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19/10/2017)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 216. stavak 8. Poslovnika)

Odbor PETI

- Izvješće o radu Odbora za predstavke 2016. godine (članak 216. stavak 7. Poslovnika) (2017/2222(INI))

Upućivanje na odbore

Odbor FEMM

- Stanje u Mađarskoj (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017.) (2017/2131(INL))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: FEMM, AFCO, CULT

Odbor IMCO

- Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti