Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg

17. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 19 oktober 2017)

Commissie CONT

- Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (2017/2216(INI))

Commissie CULT

- De modernisering van het onderwijs in de EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(advies: FEMM, EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ECON

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (2017/2226(INI))
(advies: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (artikel 54 van het Reglement))

Commissie REGI

- De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (2017/2225(INI))
(advies: CONT)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 19 oktober 2017)

Commissie ECON

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (2017/2226(INI))
(advies: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (artikel 54 van het Reglement))

Commissie CULT

- De modernisering van het onderwijs in de EU (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(advies: FEMM, EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 216, lid 8, van het Reglement)

Commissie PETI

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216, lid 7, van het Reglement) (2017/2222(INI))

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017) (2017/2131(INL))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM, AFCO, CULT

Commissie IMCO

- Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid