Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 października 2017 r. - Strasburg

17. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 października 2017 r.)

komisja CONT

- Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2017/2216(INI))

komisja CULT

- Modernizacja kształcenia w UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(opinia: FEMM, EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (2017/2226(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja REGI

- Wpływ polityki spójności w Irlandii Północnej (2017/2225(INI))
(opinia: CONT)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 października 2017 r.)

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (2017/2226(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja CULT

- Modernizacja kształcenia w UE (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(opinia: FEMM, EMPL (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 216 ust. 8 Regulaminu)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w roku 2016, zgodnie z art. 216 ust. 7 Regulaminu (2017/2222(INI))

Przekazanie komisjom

komisja FEMM

- Sytuacja na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.) (2017/2131(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM, AFCO, CULT

komisja IMCO

- Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN
opinia: IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności